Kolejny czwartek za nami. I kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. Idąc przez Biblię w kluczu Historii Zbawienia, dzisiaj doświadczaliśmy Obietnicy odnowy. W naszym życiu ciągle coś odnawiamy: domy, meble, sprzęty… Ale czy odnawiamy też siebie samych, w swych wnętrzach? W naszych duszach? Czy rozmawiając z Bogiem mówimy do niego: Panie, zabierz ode mnie serce z kamienia, a daj mi serce czyste, serce z ciała? Daj mi wejść w nowe przymierze z Tobą? W nowe przymierze, które będzie mnie przemieniało. I to tak przemieniało, abym nie ja był najważniejszy – ale Ty, Panie. Ty w swym Bóstwie. I Ty w drugim człowieku.

Cieszymy się z kolejnych osób, które dają sobie szanse na wspólnotowe przeżywanie przechodzenia przez Pismo Święte podczas spotkań Kręgu Biblijnego. Czekamy na kolejne osoby.

Galeria