Święty Wojciech. Co o nim wiemy? Czy, jako parafianie, znamy jego historię? Jego drogę do świętości? Jego zmagania?

Podczas kolejnego odpustu parafialnego mieliśmy możliwość, za sprawą ks. Marka Kidonia – poprzedniego proboszcza naszej parafii, który przewodniczył dzisiejszej Mszy św., usłyszeć o ważnych momentach życia patrona naszej parafii. Niech słowa, które usłyszeliśmy umacniają nas w naszej drodze do zbawienia. A może i w naszej drodze do świętości. Wszak do świętości powołał nas Ojciec.

Przed rozpoczęciem Mszy św. w naszym kościele miało miejsce rzadkie, ale ważne wydarzenie – historię kościołów, które stały w Czerwieńsku na przestrzeni 370 lat zaprezentowało dwóch prelegentów: dr Przemysław Góralczyk i dr hab. Daniel Koteluk. Śledząc na ekranie wyświetlane slajdy i słuchając słów opisujących historię – mogliśmy dowiedzieć się o wielu ważnych dla naszej wspólnoty i miasta wydarzenia. Zapraszamy do naszego kanału na YouTube, gdzie zamieszczamy zapis video z tego wykładu.

Najważniejszy czas dzisiejszego dnia – Eucharystia – był bardzo uroczysty. Wielu księży, którzy nas odwiedzili, wielu naszych parafian, którzy zaangażowali się w aktywny udział w Mszy św,, słońce, którego blask przedostawał się do kościoła przez witraże i otwarte drzwi, pozwalało zebranym w świątyni z wiarą i głębokim przeżyciem trwać w tym czasie w zjednoczeniu z Bogiem. Jak możemy zobaczyć na zdjęciach dostępnych w Galerii, na twarzach parafian i zaproszonych gości malowało się skupienie i radość, że możemy wspólnie uczestniczyć w świętowaniu. Podczas dzisiejszej Mszy św, krótko przed jej zakończeniem miało miejsce uroczyste wypowiedzenie przyrzeczenia przez nowo wybranych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Przejście w uroczystej procesji wokół kościoła, też ma swoją wymowę. Liczne chorągwie, odświętnie ubrani księża i wielu idących – to wszystko, opromienione zachodzącym słońcem, nabiera też takiej podniosłej wymowy i symbolicznie przybliża nas do tajemnicy…

Po błogosławieństwie wybrzmiały podziękowania dla Panów Piotra Iwanusa – burmistrza Czerwieńska i Krzysztofa Smorąga – przewodniczącego Rady Miasta, za całokształt wspierania naszej parafii w pozyskiwaniu środków na ważne remonty obu naszych świątyń oraz całościowe wsparcie i przychylność wobec naszej wspólnoty parafialnej.

A na koniec wszyscy, którzy mieli na to ochotę spotkali się w ogrodzie przy plebanii, gdzie miała miejsce uroczysta agapa – czas wspólnego świętowania przy stołach podczas posiłku. O co jeść i pić było. I to dużo. Uśmiechy na twarzach tych, którzy w tym uczestniczyli świadczą, że są to ważne i bardzo potrzebne momenty w budowaniu relacji wspólnotowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie dzisiejszej uroczystości.

Galeria