W Czytelni zamieszczamy ciekawy tekst, po przeczytaniu którego, będziemy wiedzieli, jak ważne są różne działania, które wprowadzają rządy wielu krajów aby opanować pandemię.

W tak ogromnym stanie niepewności każdy z nas zadaje sobie pytanie „co dalej?”. Niestety na takie pytanie niełatwo jest odpowiedzieć. Żeby lepiej zrozumieć obecną sytuację, warto najpierw podsumować obecny stan wiedzy na temat pandemii koronawirusa oraz wypunktować główne niewiadome.

Czytaj całość