Epiphany: słowo wskazuje manifestacji Pana, który, jak mówi święty Paweł w drugim czytaniu (por Ef 3,6), objawia się na wszystkich ludzi, reprezentowany dziś przez Mędrców. W ten sposób piękna rzeczywistość Boga objawiła się wszystkim: każdy naród, język i lud jest przez Niego mile widziany i kochany. Symbolem tego jest światło, które wszystko sięga i oświetla. Czytaj więcej…