Po długim okresie przygotowań, rozpoczęły się w naszej parafii Misje Ewangelizacyjne. Wyjątkowy czas dla parafii i dla każdego z nas. Misje mają swój cel i swoją wymowę. Czas na poważniejsze zmiany w życiu wszystkich, którym dane jest w tym uczestniczyć. Dobrze wykorzystajmy dary Ducha Świętego, który nieustannie działa w sposób sobie wiadomy i właściwy.

Tak, jak było zapowiadane, Misje głosi ekipa ewangelizacyjna z Koszalina, której przewodniczy ks. Rafał Jarosiewicz. Począwszy od pierwszej porannej Mszy mogliśmy przeżyć zupełnie inne doświadczenia, niż te codzienne. Oprócz kazania zapowiadającego i wprowadzającego w rytm Misji, które wygłaszał na każdej Mszy świętej ks. Rafał, mieliśmy możliwość wysłuchania świadectwa jednego ze świeckich ewangelizatorów – Kuby, który w prosty i przystępny dla każdego sposób przedstawił swoje doświadczenie spotkania z Bogiem żywym.

Na pewno zupełnie innym doświadczeniem była modlitwa z nałożeniem rąk, w trakcie której częstym doświadczeniem było omdlenie w Duchu Świętym, które przydarzyło się wielu parafianom, co działo się na każdej, sprawowanej dzisiaj, Mszy świętej.

Jak było zaplanowane, mieliśmy też zupełnie nowe doświadczenie w naszej parafii, koncert zespołu Full of Grace, który od godz. 16:30 na placu przy Rauszu bardzo pozytywnie wpisał się w rozpoczęcie Misji. Zebranie ponad 200 osób na koncercie młodego i mało znanego zespołu, do tego wykonującego muzykę chrześcijańską w dzisiejszych czasach jest dobrym osiągnięciem wszystkich zaangażowanych w doprowadzenie do rozpoczęcia Misji w naszej parafii.

Czekamy na wszystkich, którzy po dzisiejszym dniu może głośniej i wyraźniej usłyszeli o Bogu – Misje będą trwały do przyszłej niedzieli, 29.05.2022. Daj szansę Bogu, a przede wszystkim sobie. Przyjdź i odkrywaj Boga. A jeśli On jest już obecny w twoim życiu – dziel się Nim z innymi. Swoją postawą, miłością, życzliwością, wyrozumiałością, cierpliwością.

Bóg jest. I żyje. I czeka.

Galeria
Film z koncertu 1
Film z koncertu 2
Film z koncertu 3
Film z koncertu 4
Film z koncertu 5