Przed Mszą św. o godz. 18:30 oficjalnie powitaliśmy Cudowny Obraz św. Józefa Kaliskiego w naszej parafii. Aktu tego w imieniu parafii dokonali Państwo Istiena i Tomasz Gnatowicz wraz z dziećmi oraz proboszcz parafii – ks. Marek Kidoń. Po Mszy św. mężczyźni mieli swoją naukę stanową, którą prowadził przewodniczący dzisiejszej Mszy św. – ks. Tomasz Duszczak.

W sobotę o godzinie 10.00 powitamy św. Józefa w Nietkowie. Czuwanie rozpocznie się od uroczystej Mszy św., następnie adoracja wg ustalonego porządku. Zakończenie peregrynacji około godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego i Aktem Zawierzenia Parafii św. Józefowi.

Poniżej przedstawiamy teksty powitania.

POWITANIE

 Głowa Rodziny:

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Święty Józefie, kiedy stanąłeś wobec tajemnicy dziewiczego poczęcia Syna Bożego w łonie Twej Małżonki Maryi, postanowiłeś ją potajemnie  oddalić.  Wówczas  usłyszałeś: Nie  bój  się  wziąć  do  siebie  Maryi, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Dzisiaj, kiedy stoimy przed Tobą, obecnym pośród nas w kopii cudownego obrazu z kaliskiego sanktuarium, serca nasze także wołają do Ciebie w pokornej prośbie: nie bój się i nas przygarnąć do siebie. Czas Twojego nawiedzenia jest błogosławieństwem dla naszych rodzin, dla całej naszej parafii, bo uczysz nas żyć z Jezusem i dla Jezusa. Oby każdy dom naszej parafii stał się „nazaretańskim domem Cieśli”. Z największą pokorą i czcią, ale i ze świętą ufnością stoimy przed Tobą, o święty Patriarcho z Nazaretu, prosząc: Józefie, synu Dawida, zechciej zamieszkać w naszych domach i naucz nas żyć z Jezusem i Jego Matką.

 

Ks. Proboszcz:

 Głowo Najświętszej Rodziny, św. Józefie, którego w tej kopii cudownego Obrazu witamy w naszej wspólnocie Parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli. Oddajemy pod Twoją opiekę rodziny naszej  parafii.  Niech  na  przykładzie  Twojego  nazaretańskiego  domu uczą się być szkołami modlitwy, szukania Boga, miejscem zdobywania cnót chrześcijańskich, czystości obyczajów, pracowitości, uczciwości, trzeźwości  i  wzajemnej  życzliwości.  Niech  świętość  naszych  rodzin będzie dobrą glebą, która pozwoli rozwinąć się zasianym przez Boga ziarnom   powołania  kapłańskiego  i  zakonnego.  Chroń  serca  tych, których  Jezus  wybiera  sobie  na  wyłączną  służbę.  Niech  pozostaną wierni Bogu i Kościołowi świętemu. Wyjednaj naszym rodzinom łaskę doskonałego  posłuszeństwa  woli  Bożej.  Oby  we  wszystkim,  co  ich spotyka,    widziały  wolę  Tego,  który  dla  nich  zawsze  pragnie autentycznego szczęścia. Józefie najsprawiedliwszy, wejrzyj na ludzi, dla których Chrystus ustanowił mnie pasterzem. Niejednokrotnie doświadczają oni różnych form ubóstwa i niesprawiedliwości społecznej. Błagamy Cię o wstawiennictwo i ratunek w ich niedoli. Okaż im Twoją dobroć i przyjdź im z pomocą. Wzorze męstwa, powierzamy Tobie każdego mężczyznę i młodzieńca, aby wpatrzeni w Ciebie, uczyli się brać odpowiedzialność za powierzone im zadania. Patronie umierających, tym aktem zawierzenia, oddajemy Ci całe nasze życie,  a szczególnie godzinę naszego przejścia do wieczności. Polecam  Ci również wszystkich parafian, którzy zbliżają się do kresu życia ziemskiego, czy to z powodu choroby czy też podeszłego wieku. Patronie umierających, Ty odchodziłeś z tego świata wpatrzony w oblicze Jezusa i Maryi. Naucz nas tak żyć, byśmy zasłużyli na szczęśliwą wieczność.

Pomagaj nam wszystkim w dążeniu do świętości. Okaż się nam Ojcem i Opiekunem i doprowadź nas do Jezusa. Amen