W drugim dniu pobytu Cudownego Obrazu św. Józefa w naszej parafii całość uroczystości przeniosła się do kościoła filialnego w Nietkowie. Po Mszy św. o godz. 10:00 wierni zebrani w kościele odmówili Litanię do św. Józefa. Następnie po chwili osobistej modlitwy odprawione zostało nabożeństwo różańcowe. Po godzinie 12:00 nasza parafia pożegnała Obraz.

Poniżej przedstawiamy modlitwy na zakończenie. A do Galerii zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia.

Akt zawierzenia parafii

Święty Józefie, opiekunie Pana Jezusa, dziewiczy oblubieńcze Maryi i patronie Kościoła Powszechnego. Pełni ufności w Twoją przemożną opiekę zawierzamy Ci naszą parafię.

Patronie życia wewnętrznego, Twojej opiece oddajemy duszpasterzy, umocnij ich w pasterskiej trosce o powierzony ich pieczy Lud Boży i dopomóż im wzrastać w świętości.

Przeczysty Stróżu Dziewicy, roztocz swą opiekę nad osobami życia konsekrowanego posługującymi w naszej parafii, niech gorliwie oddają się pracy apostolskiej, a ich zgromadzenia zakonne obfitują w liczne powołania.

Głowo Świętej Rodziny, zawierzamy Ci wszystkie rodziny, a zwłaszcza ojców. Uproś wzajemną miłość w rodzinach i pokój, pomagaj w wychowaniu dzieci, wspieraj w codziennych troskach i kłopotach.

Potomku Dawida, polecamy Twemu wstawiennictwu każdego mężczyznę w naszej parafii, aby za Twoim przykładem był gotowy słuchać Boga i pracować na chwałę Bożą oraz pożytek bliźnich.

Troskliwy obrońco Chrystusa, roztocz swą opiekę nad dziećmi i młodzieżą, niech jak Jezus wzrastają w latach, w mądrości i w łasce u Boga i ludzi! Dopomóż, aby w sercach młodych ludzi z naszej parafii mogło rozwinąć się ziarno powołania kapłańskiego, zakonnego i misyjnego, aby w naszej diecezji nie zabrakło kapłanów Jezusa Chrystusa.

Pociecho nieszczęśliwych, opiekuj się chorymi, cierpiącymi, bezrobotnymi, bezdomnymi i tymi, którym najtrudniej dzisiaj żyć. Uproś nam uczynną miłość, dzięki której będziemy potrafili przyjść im z pomocą.

Święty Józefie, spraw, abyśmy kontemplując przykład Twojego życia, potrafili rozeznawać i wypełniać wolę Bożą. Niech we wszystkim będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej jedyny, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

ZAKOŃCZENIE

Głowa Rodziny

 Św. Józefie, stojąc przed Tobą w pokorze, przynosimy do Twoich stóp nasze życie, a w nim radości i troski, zwycięstwa i porażki, nadzieje i obawy. Do kogo zwrócimy się o pomoc i ratunek? Tobie Ojciec Niebieski powierzył swojego Syna i Jego przeczystą Matkę, dlatego stałeś się Opiekunem i wzorem każdej chrześcijańskiej rodziny. Tobie, Ojcze nazaretańskiego domu, zawierzamy wszystkich ojców, matki i dzieci, nasze domy i wszystko, co posiadamy. Rodziny naszej parafii tak bardzo potrzebują Twojej opieki, pomocy i przykładu. Dotknięci jesteśmy obojętnością religijną i relatywizmem  moralnym,  a  one  są  źródłem  wszystkich  innych  grzechów przeciwko Bogu i bliźnim. Wobec wielu niebezpieczeństw zagrażającym naszym wspólnotom rodzinnym do Ciebie się uciekamy i Tobie się powierzamy w tym akcie zawierzenia: Święty Ojcze Józefie, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas grożące nam  niebezpieczeństwa.  Weź  pod  swoją  opiekę  nasze  dusze  i  ciała. Dziękujemy za czas Twojego nawiedzenia.

Twojej przemożnej opiece zawierzamy nasz dom i całe nasze życie. Okaż  nam,  święty  Józefie,  jak  dobry  jesteś  dla  tych,  którzy  pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami. Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszych rodzin, przyczyń się za nami. Amen.

 

Ks. Proboszcz

Kończy się czas nawiedzenia naszej parafii przez św. Józefa. W tej jakże  podniosłej  chwili,  dziękując  Oblubieńcowi  Maryi  za  obecność wśród  nas,  pragnę  w  uroczystym akcie  zawierzenia  złożyć  w  Jego dłonie, które piastowały samego Syna Bożego, całą parafię i wszystkich modlących się z nami. Święty Józefie, wraz z Tobą błogosławimy Pana za łaskę nawiedzenia naszej  parafii.  Bóg  wybrał  Ciebie  spośród  wszystkich  mężczyzn  na przeczystego małżonka  Maryi  i  opiekuna  Jezusa  Chrystusa,  którego przyjąłeś  w wierze  jako  poczętego  z  Ducha  Świętego. Pełen  troski czuwałeś nad Dzieciątkiem i Jego Matką, by zapewnić Im utrzymanie i umożliwić spełnienie Bożego posłannictwa. Wejrzyj na nasze potrzeby duchowe i materialne, które nieustannie powierzamy  Twojemu  wstawiennictwu.  Wobec  wielu  zagrożeń godzących w życie i godność człowieka umocnij w nas pewność, że poprzez  Ciebie  odnajdziemy  w  życiu  naszych  rodzin  macierzyńskie spojrzenie Maryi i pomocną dłoń Chrystusa. Ucz nas dzięki aktywnemu zaangażowaniu się w życie parafialne, w postawie pełnej wiary, oddania i miłości zbliżać się do tajemnicy Chrystusa żyjącego w Kościele. Żywicielu Syna Bożego, który troszczyłeś się o chleb codzienny dla Jezusa i Maryi, rozbudź w naszych rodzinach głód i pragnienie Chleba Eucharystycznego, dzięki któremu buduje się Kościół, a parafia jednoczy się                          i  żyje  miłością  dzieci  Bożych. Uproś dla naszej parafii tę łaskę, by stawała się ona coraz bardziej wspólnotą miłości. Amen.