Kolejny 13-ty dzień miesiąca, w którym wspominamy objawienia Maryi w Fatimie. I kolejny miesiąc, w którym wyruszyliśmy z Czerwieńska, aby wspólnie z parafianami Łężycy modlić się podczas Eucharystii, nabożeństwa i procesji wokół kościoła. I chociaż mamy drugi miesiąc wakacji znalazło się ponad dwadzieścia osób, które podejmują się tak ułożyć swoje plany, aby one nie kolidowały z dawaniem świadectwa sobie, ale też (a może przede wszystkim) innym, tym których mijany po drodze, W tym miesiącu dzień pielgrzymowania wypadł w niedzielę, czyli wydawać by się mogło, że jest to czas, w którym wielu czcicieli Maryi wyruszy, aby oddać Jej hołd i cześć. Może tłumów nie było, ale było nas wystarczająco, aby miało to pielgrzymowania wizerunek wspólnotowy.
Dziękujemy wszystkim, którzy oddali niedzielne popołudnie i wieczór na taką formę uzewnętrznienia swojej modlitwy. Dziękujemy też wszystkim tym, którzy nie szli pieszo, ale dojechali do kościoła w Łężycy na Mszę świętą i nabożeństwo. Jest to budujące, że w czasach może niekoniecznie wymagających od nas więcej, dajemy z siebie więcej.

Zapraszam uczestników do Galerii. Zapraszam też tych, których dzisiaj może zabrakło, ale pojawiali się wcześniej i pojawią się później. Idźcie i głoście… Możemy w tym głoszeniu jeździć do dalekich sanktuariów. I możemy w budującej atmosferze własnego środowiska wzajemnie się umacniać darami darmo otrzymanymi od Stwórcy. I darmo się nimi dzielić…

Galeria