W kościele parafialnym w Czerwieńsku 26 kwietnia odbyły się uroczystości odpustowe ku czci patrona parafii św. Wojciecha. Bp Tadeusz Lityński pobłogosławił sprowadzone z Gniezna relikwie patrona parafii oraz jego obraz namalowany przez panią Joannę Wojtaszek.

Parafia przygotowuje się do parafialnych misji ewangelizacyjnych, które za niespełna miesiąc odbędą się w Czerwieńsku i Nietkowie. Jednym z elementów duchowych przygotowań są dzisiejsze uroczystości z biskupem. Pomysł sprowadzenia relikwii świętego biskupa, męczennika i misjonarza zrodził się wśród członków rady parafialnej, a inicjatywę wspomógł pasterz diecezji.

– Ufam, że obecność św. Wojciecha w znaku relikwii pomoże w dziele nowej ewangelizacji i ożywienia wiary naszej parafii w obecnym czasie – powiedział proboszcz ks. Dariusz Orłowski.

Mszy św. przewodniczył bp Tadeusz Lityński. – Uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski, patrona wielu świątyń, parafii, wielu wspólnot, jest dzisiaj dla nas w Czerwieńsku, tutaj w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, bardzo podniosłym i ważnym wydarzeniem. Złączona jest z przybyciem do nas świętego męczennika. W tym znaku relikwii przybywa do nas ten, który ponad tysiąc lat temu oddał swoje życie dla Chrystusa, oddał swoje życie pracy misyjnej, przynosił na polską ziemię błogosławieństwo, modlitwę, ale przynosił przede wszystkim Ewangelię – mówił pasterz diecezji.

– Dzisiaj ta historia zatacza pewne koło. Jesteśmy w tej wspólnocie, której patronuje św. Wojciech, zgromadzeni także w jego bliskości, ale wsparci jego modlitwą, gdyż każdy święty jest przyjacielem człowieka, każdy święty jest tym, który dźwiga na sobie szczególny ciężar wierności posłannictwu Pana, który powiedział “Idźcie i głoście”. Chcemy uradować się i cieszyć z tego faktu, że to właśnie św. Wojciech jest z nami i zapewne będzie odpowiadał na nasze prośby,wezwania – dodał duszpasterz.

W uroczystości uczestniczyli duchowni z dekanatu na czele z ks. Zygmuntem Zimnawoda, proboszczem parafii św. Alberta w Zielonej Górze oraz dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej ks. Robert Patro, a także przedstawiciele władz powiatowych i gminnych na czele z burmistrzem Piotrem Iwanusem.

 

https://m.zielonagora-gorzow.niedziela.pl/artykul/80075/Czerwiensk-Uroczystosci-odpustowe-ku-czci