W kolejnym numerze Gazetki U Nas – Pan Andrzej Sibilski skupił się na treściach adwentowych. Czas oczekiwanie na przyjście Syna – Jezusa Chrystusa – został przybliżony też tym mieszkańcom naszej gminy, którzy może rzadko zaglądają na naszą parafialną stronę internetową.

Dziękujemy Panu Redaktorowi, że o nas nie zapomina i pozwala treściom związanym z wiarą zaistnieć w świadomości zróżnicowanych czytelników Gazetki U Nas.

Poniżej przedstawiamy artykuł, który napisał ks. Darek:

Aktualnie przeżywany w Kościele okres Adwentu przypomina nam o tym, że nasze życie chrześcijańskie realizuje się między: pierwszym, a drugim przyjściem Chrystusa. Sytuację chrześcijanina można więc określić słowami “już i jeszcze nie”. Moje zbawienie już się dokonało w momencie pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię. On, Jednorodzony Syn Boży przez swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem pojednał mnie z Bogiem. Umarł za moje grzechy i swoim zmartwychwstaniem otworzył mi drogę do nieba. To już się dokonało i jest darem Bożego miłosierdzia dla nas. W tym znaczeniu już zostałem zbawiony i o tym przypominają mi przeżywane każdego roku święta Bożego Narodzenia. Ale to zbawienie jeszcze się nie dopełniło, jeszcze się w pełni nie zrealizowało. Osiągnie swoją pełnię w momencie powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię, którego oczekujemy, które ma dopiero nastąpić. Żyjąc jeszcze na tym świecie, zajmując się sprawami doczesnymi, wypełniając nasze codzienne ziemskie obowiązki nie możemy zapomnieć, że tutaj jesteśmy tylko pielgrzymami, że nasza ojczyzna jest w niebie. Mu- simy więc dbać o wiarę, nie tracić cierpliwości z powodu różnych trudności jakie nas spotykają, musimy pamiętać, że ostatecznym celem naszego życia jest zbawienie wieczne, osiągnięcie nie- ba, gdzie mamy mieszkanie przygotowane nam przez Pana Boga, wysłużone przez Jego Syna. Nie znamy daty powtórnego przyjścia Chr., nie znamy też daty naszej śmierci, dlatego też powinniśmy być czujni i zawsze gotowi na spotkanie z Panem. Wtedy zostanie odsłonięte to, co jest jeszcze zakryte. Wtedy spełni się nasza nadzieja jaką pokładamy w Bogu. Adwent przypomina nam te dwa wymiary zbawienia, te dwa przyjścia Chrystusa: to, które już się dokonało i to, które ma nadejść.

Ks. Dariusz Orłowski

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/