Po kilku miesiącach nieobecności na łamach naszej lokalnej gazetki – Miesięcznika U Nas – wracamy w miesiącu czerwcu. Ksiądz proboszcz przygotował tekst o Sercu Jezusa. A pan Andrzej Sibilski, wzorem poprzednich miesięcy, w kronikarskim skrócie podaje do publicznej wiadomości informacje o wydarzeniach, które miały miejsce w niedawnym czasie. A działo się dużo.

Zapraszam do lektury pełnego wydania Gazetki U Nas. Można to zrobić klikając link zamieszczony na dole tego artykułu. A poniżej zamieszczamy tekst ks. Dariusza Orłowskiego:

Czerwiec – miesiącem Serca Jezusowego

„Miej serce i patrzaj w serce” to słowa kończące balladę pt. „Romantyczność” Adama Mickiewicza, w której poeta zawarł manifest romantyzmu. Chodziło w nim o to, aby po epoce oświecenia, w której dominował racjonalizm, zwrócić uwagę na życie wewnętrzne człowieka, na duchowość, uczucia i emocje. Również wiara chrześcijańska obejmuje całego człowieka, zarówno jego rozum sferę intelektualną, jak i uczucia i emocje, które symbolizuje serce. I właśnie Serce Jezusa bardziej niż pozostałe części ciała jest naturalnym wyrazem i symbolem niezmierzonej miłości Zbawiciela ku ludziom. Św. Jan Paweł II stwierdził: „Serce Jezusa jest streszczeniem całej religii chrześcijańskiej, przebite Serce Jezusa jest najbardziej wymownym znakiem miłości, jaką Bóg kocha człowieka”. Kult Najświętszego Serca Jezusowego ma nam tę prawdę o Bożej miłości do człowieka przypomnieć.

Gdy Pan Jezus ukazał się skromnej zakonnicy Małgorzacie Alacoque w małym francuskim miasteczku, pokazał jej swoje serce i powiedział: „Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność”. Jedną z form tego zadośćuczynienia są tzw. nabożeństwa czerwcowe, w czasie których śpiewa się litanie do Serca Pana Jezusa i rozważa się Jego niezgłębioną miłość. W Ewangelii czytamy, że gdy Jezus umarł na krzyżu jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła z niego krew i woda (J 19,33-34). Kościół naucza, że właśnie z przebitego Serca Jezusa wzięły początek sakramenty Kościoła, czyli: chrzest, pokuta i pojednanie oraz Eucharystia. W chrześcijaństwie znajdziemy różne formy nabożeństw, niektóre odpowiadają nam bardziej i znajdujemy w nich upodobanie, inne mniej. Ja zawsze lubiłem nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Pierwszą parafia, w której byłem proboszczem była pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i odczytałem to jako szczególny znak od Pana Boga. Dlatego pierwszą pielgrzymkę jaką zorganizowałem po objęciu parafii była właśnie między innymi do francuskiego Paray-le-Monial, gdzie miały miejsce objawienia św. Małgorzaty. Jeśli chcesz odkryć miłość Pana Boga patrz w Serce Pana Jezusa.

Ks. Proboszcz Dariusz Orłowski

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/