Jak mogliśmy to sami przeżyć, tak też widzimy na łamach Gazetki “U Nas”, w marcu dużo się działo.

Dziękujemy Panu Andrzejowi Sibilskiemu, że był w stanie tak sprawnie to wszystko streścić i zamieścić dla społeczności też spoza kościoła. Razem tworzymy wspólnotę braci i sióstr. Wszak wszyscy jesteśmy bliźnimi.

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/