W październikowym numerze Gazetki “U Nas” nie zabrakło informacji o naszej parafii.

Poniżej cytuję artykuł ks. Dariusza Orłowskiego, pt. “Matka Boga i nasza Matka”:
Najświętsza Maryja Panna spośród wszystkich ludzi na ziemi została obdarzona największą godnością. Bóg Ojciec właśnie ją wybrał na matkę swojego Syna. W momencie zwiastowania anielskiego Maryja świadoma szczególnej łaski, jakiej doświadczyła wypowiedziała słowa: “Oto odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 48). Z tej racji, że narodzony z Maryi Syn łączył w swojej osobie dwie natury: ludzką i boską – był prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem, Maryi należny jest tytuł Bogarodzicy (prawdę tę orzekł Sobór Efeski już w 431 r.). To niezwykłe i wyjątkowe, że Maryja – ludzka kobieta, jest także Matką Boga, jakim jest jej Syn Jezus Chrystus.
Maryja jest nie tylko Matką Boga, ale jest także Matką ludzi, którzy przez wiarę w Jezusa Chrystusa stają się Jego uczniami. Ten moment przybrania nas za dzieci miał miejsce w momencie śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Św. Jan Ewangelista tak to opisuje: „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego…. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 25-27). Fragment ten nazywamy testamentem Jezusa, ostatnią Jego wolą i jest uważany za podstawę duchowego macierzyństwa Maryi względem chrześcijan. Dowodem tego, że Maryja spełnia tę powierzoną jej przez Jezusa misję są objawienia maryjne (chociażby te w Lourdes, czy w Fatimie) oraz tak liczne sanktuaria poświęcone Matce Bożej. Chrześcijanie od wieków powierzają się opiece Maryi oraz zanoszą przez jej wstawiennictwo swoje modlitwy do Boga, przykładem tego są np. październikowe nabożeństwa różańcowe odprawiane w kościołach. Korzystajmy z tego przywileju. Wypraszajmy przez Maryję – Matkę Boga i naszą Matkę potrzebne nam łaski np. przez odmawianie różańca.
Ks. Dariusz Orłowski

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/