W najnowszej Gazetce “U Nas” Pan Andrzej Sibilski zamieścił garść informacji z poprzedniego miesiąca o wydarzeniach, które miały miejsce w naszej parafii. Poniżej zamieszczamy tekst z tego artykułu autorstwa ks. proboszcza.

Jednocześnie informujemy, że Pan Andrzej liczy na zaangażowanie kogoś z naszej parafii, aby czynnie włączył się w redagowanie strony o naszej parafii w tej gazetce. Chodzi o to, aby ktoś z nas pozbierał informacje o wydarzeniach i przesłał je do Pana Sibilskiego. Liczymy, że znajdzie się ktoś, kto podejmie się realizacji tego wyzwania. A przez to, na stałe znajdziemy swoje miejsce w świecie mediów. Osobę zainteresowaną prosimy o kontakt z admin@parafiaczerwiensk.pl, ks. Proboszczem lub bezpośrednio z Panem Andrzejem Sibilskim

Zalety wakacji

Mamy wakacje. Lubią je wszyscy, nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli. Pierwszą zaletą wakacji jest możliwość wypoczynku. Świat współczesny bardzo przyśpieszył. Ludzie, młodsi i starsi, wypełniający swoje codzienne obowiązki szkolne i zawodowe, a także realizujący swoje pasje i zainteresowania mają coraz mniej czasu. Potrzebujemy więc wypoczynku. Zachętę do niego znajdujemy również w Ewangelii, Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno (Mk 6,31-33). Zaletą wakacji są także podróże. Dzięki nim możemy poznawać nowych ludzi i nowe miejsca, delektować się i zachwycać pięknem przyrody. Św. Tomasz z Akwinu uznał piękno otaczającego nas świata za jedną z naturalnych dróg poznania Boga. Potwierdza to treść Psalmu 19:,,Niebiosa głoszą chwalę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano; ich glos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy (Ps 19, 1-5). I jeszcze jedna, dla mnie istotna zaleta wakacji – czas na przemyślenia. Właśnie podczas wakacji, gdy życie nieco zwalnia tempa istnieje sprzyjająca okazja do osobistych refleksji, podsumowań, wyciągnięcia wniosków oraz podjęcia decyzji i planów na przyszłość. Właśnie po to, niektórzy biorą udział w organizowanych w czasie wakacji rekolekcjach i pielgrzymkach lub wybierają miejsca odosobnienia z daleka od wszechobecnego zgiełku i hałasu, aby pobyć w ciszy ze sobą i z Panem Bogiem. Gorąco zachęcam do owocnego wykorzystania czasu wakacji.

Ks. Dariusz Orłowski

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/