Kolejny miesiąc, w którym pomału nasza parafia wraca na łamy lokalnego miesięcznika UNas. Miejmy nadzieję, że ta współpraca pozwoli wielu ludziom, którzy może nie umieją znaleźć drogi do Boga, chociażby poprzez uczestnictwo w Sakramentach, nabożeństwach czy Mszach Świętych, na skierowanie swoich myśli i pragnień do Tego, który jest Stworzycielem. Liczymy na życzliwe przyjęcie tych treści. Zapraszamy do lektury. I do odważnego wejścia w misję: “Idźcie i głoście ludziom Ewangelię”.

Unas, str. 11.

Czytaj gazetkę