PLAN CZUWANIA ADORACYJNEGO
W WIELKI PIĄTEK I WIELKĄ SOBOTĘ
WIELKI PIĄTEK
02-04-2021 10:00-11:00 I RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
11:00-12:00 II RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
12:00-13:00 III RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
13:00-14:00 IV RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
14:00-15:00 V RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
15:00-16:00 DROGA KRZYŻOWA – PARAFIANIE
16:00-17:00 VI RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
17:00-18:00 KRĄG BIBLIJNY
18:00-19:00 MINISTRANCI
22:00-23:00 MŁODZIEŻ OAZOWA
 
WIELKA SOBOTA
03-04-2021 10:00-11:00 VI RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
11:00-12:00 DZIECI KOMUNIJNE
Z RODZICAMI
12:00-13:00 V RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
13:00-14:00 KRĄG BIBLIJNY
14:00-15:00 IV RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
15:00-16:00 KSIĘŻA
SPOWIEDŹ – ostatnia możliwość przed WIELKANOCĄ
16:00-17:00 III RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
17:00-18:00 II RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
18:00-19:00 I RÓŻA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
19:00-20:00 MINISTRANCI
22:00-23:00 MŁODZIEŻ OAZOWA