PLAN CZUWANIA ADORACYJNEGO
W WIELKI PIĄTEK I WIELKĄ SOBOTĘ 2022
WIELKI PIĄTEK
15-04-2022 10:00-11:00 I RÓŻA
11:00-12:00 II RÓŻA
12:00-13:00 III RÓŻA
13:00-14:00 IV RÓŻA
14:00-15:00 V RÓŻA
15:00-16:00 DROGA KRZYŻOWA – PARAFIANIE
16:00-17:00 VI RÓŻA
17:00-18:00 KRĄG BIBLIJNY
18:00-19:00 MINISTRANCI
 
WIELKA SOBOTA
16-04-2022 10:00-11:30 ŚWIĘCENIE POKARMÓW – CHĘTNI
11:30-12:00 DZIECI KOMUNIJNE I RODZICE
12:00-13:00 V i VI RÓŻA
13:30-14:00 KRĄG BIBLIJNY
14:00-15:00 IV RÓŻA
15:00-16:00 KSIĘŻA
16:00-17:00 III RÓŻA
17:00-18:00 II RÓŻA
18:00-19:00 I RÓŻA
19:00-20:00 MINISTRANCI