PLAN CZUWANIA ADORACYJNEGO
W WIELKI PIĄTEK I WIELKĄ SOBOTĘ
WIELKI PIĄTEK
29-03-2024 10:00-11:00 I RÓŻA
11:00-12:00 II RÓŻA
12:00-13:00 III RÓŻA
13:00-14:00 IV RÓŻA
14:00-15:00 V RÓŻA
15:00-16:00 DROGA KRZYŻOWA – PARAFIANIE
16:00-17:00 VI RÓŻA
17:00-18:00 KRĄG BIBLIJNY
18:00-19:00 MINISTRANCI
 
WIELKA SOBOTA
30-03-2024 10:00-11:00 VI RÓŻA
11:00-12:00 DZIECI KOMUNIJNE
Z RODZICAMI
12:00-13:00 V RÓŻA
13:00-14:00 KRĄG BIBLIJNY
14:00-15:00 IV RÓŻA
15:00-16:00 KSIĘŻA
16:00-17:00 III RÓŻA
17:00-18:00 II RÓŻA
18:00-19:00 I RÓŻA
19:00-20:00 MINISTRANCI