Poniżej zamieszczamy ulotkę prezentującą tematykę i terminy poszczególnych spotkań, które będą w 2021 roku.

Aby uzyskać więcej informacji o spotkaniach i o samym Kręgu zapraszam na Krąg Biblijny