W Ogłoszeniach i Czytelni zamieszczamy program na Wielki Tydzień 2020 roku.

Z uwagi na utrzymujący stan epidemii oraz rygorystyczne obostrzenia w gromadzeniu się nasi księża przygotowali dla nas program, który w tym trudnym czasie pozwoli nam jak najlepiej przeżyć czas Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Aktualne informacje można znaleźć:

Niedziela Palmowa
Wielki Tydzień
Droga Krzyżowa
Niedziela Zmartwychwstania