Parafrazując Koheleta – jest czas rozpoczynania i jest czas kończenia. Dzisiaj, na kolejnym – a w tym roku kalendarzowym, ostatnim – spotkaniu Kręgu Biblijnego, doszliśmy do momentu zakończenia cyklu przewidzianego do wspólnych rozważań – Prorocy Starego Testamentu mówią do nas. W założeniu na dzisiejsze spotkanie było dosłowne wprowadzenie w czyn tego, o czym słuchaliśmy i mówiliśmy podczas tegorocznych rozważań Pisma Świętego.

I tu wszyscy obecni, po wysłuchaniu się wzajemnie stwierdziliśmy, że Pan Bóg ma moc. Dzisiaj się okazało, że w zasadzie wszyscy możemy mówić, o poszczególnych księgach, o tym, jak nas dotyka żywe słowo zawarte w Biblii. Podczas wszystkich spotkań były też momenty, w których dzieliliśmy się na bieżąco tym, jak nas Słowo Proroków przemienia. Ale dopiero dzisiaj wybrzmiała w całej pełni moc słowa, które nie tylko daje nam się przyjąć. Dzisiaj okazało się, że słowo, które przyjęliśmy jest w stanie nas przemieniać i uzdalniać do osobistego dzielenia się z innymi swoją treścią i głębią.

Piękne i budujące przeżycie. Coś, co może wydawać się takie zwyczajne – mówienie do innych – wcale już takie proste nie jest. Szczególnie, kiedy dzielę się sobą z innymi. I to było słychać w głosie mówiących. Spotkanie dzisiejsze pokazało nam wszystkim, ale może głównie tym, którzy wątpią, że są w stanie zabrać głos i że ten głos inni wysłuchają z zainteresowaniem.

Za nami Prorocy. A przed nami…? Przerwa. Teraz czas na Adwent. W styczniu czas Kolędowania. A od lutego – jeśli taka będzie wola Boża – rozpoczniemy nowy cykl, którego szczegóły ustalimy niedługo.

Dziękujemy sobie wzajemnie, zo to, że byliśmy. Że razem możemy więcej. Że – chociaż jesteśmy różni, to – idziemy drogą, na której przewodnikiem jest Jezus, a my wzajemnie możemy i chcemy się umacniać. Dziękujemy ks. Darkowi, że jest z nami i otacza nas opieką duszpasterską.

Jeśli uda mi się dokonać podsumowania, tego o czym dzisiaj mówiliśmy zamieszczę to na stronie.

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu Kręgu Biblijnego

Galeria