dot. Zapytania ofertowego nr RPOZ/1/2024 z dnia 25.03.2024 г.

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
na realizację zamówienia

Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich i rekonstrukcyjnych przy 16-głosowych organach z 1878 roku z dwoma manuałami i pedałem, wiatrownicami klapowo-zasuwowymi, mechaniczną trakturą grającą i rejestrową, wykonanych przez firmę Gebrüder Walter z Góry Śląskiej (Guhrauin Schlesien) opus 120 w ramach inwestycji pn.

„Renowacja zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

sporządzony dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zamawiający Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku, ul. Ks. Ludwika Muchy 1, 66-016 Czerwieńsk w związku z prowadzonym postępowaniem w formie zaproszenia do składania ofert nr RPOZ/1/2024 dokonała w swojej siedzibie w dniu 25.04.2024 r. o godz. 10.30 w obecności:

1. imię i nazwisko/funkcja – Dariusz Orłowski – Proboszcz Parafii, w Czerwieńsku
2. imię i nazwisko/funkcja – Alicja Napora członek parafialnej Rady Ekonomicznej
3. imię i i nazwisko/funkcja – Каtarzyna Wadiak-Kurowska – pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku

otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nazwa wykonawcy
Zakład Organmistrzowski “Ars Organum” Adam Olejnik

Termin wpływu oferty
13.04.2024 г. godz.. 17:00

Wartość oferty brutto
531,600,00 zł