Sobota. 2 dzień rekolekcji. Przygotowani wczorajszą Mszą św., zbudowani treściami płynącymi z Koncertu Patriotycznego rozpoczynamy Jutrznią nasze przeżycia.

Termin rekolekcji wpisuje się w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. A postać Bartymeusza wpisuje się idealnie w historię naszego kraju.

Jak wiele różnych spojrzeń może być na tak krótki, ale wymowny, tekst biblijny. Można odnajdywać się w różnych wersetach tekstu. Ale może nie trzeba szukać daleko. Może wystarczy to co zaśpiewaliśmy na zakończenie Mszy św.

 

Zapraszam do galerii na wspomnienie wizualne to co przeżyliśmy. A dla tych, których nie było, niech te obrazy będą zachętą do uczestnictwa w przyszłych Rekolekcjach.