PLAN REKOLEKCJI BIBLIJNYCH

„Spotkanie Jezusa z Maryją”

Czerwieńsk, 10-12.11.2017 r.

Piątek             10.11. (salka parafialna)

18:30   EUCHARYSTIA

19:15   Wprowadzenie w rekolekcje (przy herbacie i ciastku)

19:45   I konferencja

20:30   Adoracja z możliwością spowiedzi

21:00   Apel Jasnogórski

 

Sobota            11.11 (gimnazjum)

8;30     Medytacja biblijna w kościele

9:15     Śniadanie

10:00   II konferencja

10:45   Przerwa

11:00   Krąg biblijny (wprowadzenie dla wszystkich, podział na 3 grupy: komentarze biblijne, dzielenie się Słowem Bożym, wspólne notatki)

12:30   Spotkanie wszystkich i prezentacja

13:00   Przerwa i przygotowanie do obiadu

13:30   Obiad

15:00   III konferencja + wprowadzenie w czas milczenia

15:45   Czas milczenia ze Słowem Bożym (osobista medytacja)

16:30   Wyjście do kościoła

17:00   EUCHARYSTIA

18:30   Kolacja

19:30   Prezentacja Katolickiego Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl

20:45   Apel Jasnogórski

 

Niedziela        12.11 (gimnazjum)

7:10     Godzinki w Kościele

8:00     Śniadanie

9:00     IV Konferencja

9:45     Przerwa

10:00   Wprowadzenie do Eucharystii, medytacja, milczenie

11:30   wyjście do kościoła

12:00   EUCHARYSTIA