Rekolekcje to generalnie czas inny niż codzienność. I tym razem, żeby się one mogły na nas wydarzyć potrzeba było wielu decyzji, zabiegów, przygotowań. Ale – jeśli to, co zamierzamy jest miłe Bogu, to dlaczego miałoby się nie udać?

Po wielu miesiącach przygotowań trzydziestoosobowa grupa Kręgu Biblijnego spotkała się w Domu Rekolekcyjnym w Łagowie. Ciepło przyjęci przez ks. Przemysława Janickiego – proboszcza tutejszej parafii najpierw się zakwaterowaliśmy w pokojach, a następnie zjedliśmy wspólnie kolację. Posileni na ciele zajęliśmy miejsca w salce, gdzie – będąc pod wrażeniem słów i postawy brata Tomasza Regiewicza – przystąpiliśmy do wysłuchania, ale też wejścia w inny, niż ten praktykowany przez nas,  sposób czytania i budowania relacji z Bogiem -Słowem.

Skrutacja, bo o tym mowa – pozwala robić to samo, ale w zupełnie inny, głębszy sposób. Czy ten rodzaj relacji z Pismem Świętym przyjmiemy? To się okaże. Ważne, że – bez względu na to, co  i ile wyniesiemy, to na pewno będzie to nowe doświadczenie.

Pozwólcie, że podzielę się tym, jak we mnie popracowalo to Słowo:

Skrutacja
Hbr 2,14-15
Jezus narodził się w ciele i we krwi, aby zwyciężyć śmierć, to jest diabła.

2Tm 1,10
Chrystus przyszedł, zniweczył śmierć i rzucił światło przez Ewangelię na życie i nieśmiertelność.

Łk 1,74
Wyrwani z mocy nieprzyjaciół służyć będziemy Bogu

Iz 54,13+
Wielka radość, bo wszyscy będą uczniami Pana.

Ez 34,25
Życie w przymierzu pokoju zawartym z Panem. Aby żyć i mieszkać bezpiecznie.

Ez 39,28-29
Poznam, że Pan jest moim Bogiem. Jeśli przyjmę doświadczenia, nie odrzucę ich, to Pan mnie podźwignie, wyleje Ducha Świętego i nie zakryje swojego oblicza dla mnie. Nigdy.

Rz 6,22
Wyzwolenie z grzechu. Oddanie się na służbę Uświęcenie. I ostateczny cel -życie wieczne.

Galeria

Poniżej swoiste wprowadzenie, które nam zaproponował brat Tomasz