Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, rozpoczynamy parafialne rekolekcje. Módlmy się, aby był to czas naszego budowania głębokiej relacji do Ojca, przez Ducha w Synu.

Niech dzisiejsze czytania, które słyszymy podczas Eucharystii pomagają nam otwierać oczy. Abyśmy patrzyli przez kochające serce. Serce, które kocha Boga, ale nie tylko w Jego doskonałości, a w ułomności drugiego człowieka, jakże często nam nieżyczliwego, trudnego.

Módlmy się również za rekolekcjonistę – ks. Ryszarda Stankiewicza – wikarego w parafii św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze.

Znajdujmy czas, aby nas nie zabrakło podczas każdego dnia rekolekcji w kościele. I mówmy o tym wydarzeniu w naszych domach, wśród naszych znajomych.

Plan rekolekcji

Zapraszamy na nasz kanał na YouTube. Zamieszczamy tam homilie wygłoszone pierwszego dnia do dzieci i – drugą – do wszystkich

Dzień 1 – dzieci

Rozważanie rekolekcyjne dzień 1 – wszyscy

Kazanie pasyjne

W poniedziałek mogliśmy usłyszeć, że jako wspólnota jesteśmy rodziną. I o tym, że patrząc w lustro powinniśmy postrzegać się pozytywnie, bo przecież Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy.. I zachęta do tego, aby – będąc rodziną – zbliżać się do Głowy – Boga – który na Eucharystii zaprasza nas, jak najbliżej. Pełne ekspresji wypowiedzi, na pewno, pobudzały nas do żywszego wsłuchiwania się w treść słów, które ks. Ryszard do nas kierował.

Rozważanie rekolekcyjne dzień 2

Wtorek. Ostatni dzień rekolekcji. Czas, w którym mogliśmy się pozbyć tego wszystkiego, co nas oddala od Boga. A oczyszczeni, mogliśmy zasiąść do Stołu Pańskiego, w pełni dla nas zastawionego. I kazanie, którym, mogę chyba śmiało powiedzieć, byliśmy zaskoczeni. Żywa zachęta do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Zachęta do włączenia się w różne zaangażowania. Wzorem rodziny, w której każdy jej członek robi różne rzeczy, po to, aby wspólnie wszystkim było lepiej i lżej. Pełne ekspresji wypowiedzi, chyba, niejedną osobę zgromadzoną na Mszy świętej obudziły i pobudziły do zaangażowania.

Na zakończenie, wybrzmiały wzajemne podziękowania. Zarówno ks. Ryszard, jak i przedstawiciele naszej parafii wyraziliśmy to, co odczuliśmy podczas całych rekolekcji.

Przed księżmi jeszcze dwa dni rekolekcji dla młodzieży naszej parafii. Módlmy się, aby Duch Święty napełniał ich swoją mądrością. I, aby to był dobry i budujący czas dla młodych ludzi, często pogubionych w lawinach newsów ze świata podważających sens wiary, podkopujących autorytet Kościoła. A nawet fakt istnienia Boga..

Rozważanie rekolekcyjne dzień 3