W zakładce Audio zamieściliśmy naukę rekolekcyjną wygłoszoną pierwszego dnia Rekolekcji Wielkopostnych przez ks. Łukasza w naszych kościołach. Zapraszam zarówno tych, którzy tej nauki słuchali, jak również tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w Mszach świętych niedzielnych do wysłuchania skierowanego do nas słowa. A po wysłuchaniu zapraszam do uczestnictwa w kolejnych dniach Rekolekcji.

Zapraszam również do wysłuchania kazania pasyjnego z dzisiejszego nabożeństwa Gorzkich Żali.

Słuchaj rekolekcji

Słuchaj kazanie pasyjne