W czwartek 11. lutego b.r. we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes w Czerwieńsku odbyło się spotkanie animatorów Żywego Różańca z Czerwieńska z ks. proboszczem Dariuszem Orłowskim. Żywy Różaniec jest największą wspólnotą modlitewną w parafii, bo liczącą ok.120 osób skupionych w sześciu „różach” w Czerwieńsku (podobna liczba osób jest zaangażowana w Żywy Różaniec w Nietkowie i Laskach). Celem spotkania było zapoznanie się nowego ks. proboszcza z osobami odpowiedzialnymi za wspólnotę oraz omówienie najważniejszych spraw związanych z jej funkcjonowaniem. Omówiono m.in.: 

– propozycje formacyjne wspólnoty w ciągu roku, 

– potrzebę stałego kontaktu odpowiedzialnych (zelatorek) z chorymi członkami Żywego Różańca,

– przebieg modlitwy różańcowej przed wieczorną Mszą św. w Czerwieńsku,

– propozycję organizacji przyszłych pielgrzymek (po ustaniu pandemii), jako element integracyjny członków wspólnoty.

Przypomnijmy: 

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch osób podejmujących modlitwę różańcową w celu wspierania działalności misyjnej Kościoła. Każdy z jej członków podejmuje się odmówić codzienne jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca św. w określonej wyznaczonej przez Ojca św. intencji. Członkowie skupieni są w tzw. „różach” liczących 20 osób (w ten sposób jedna „róża” odmawia cały różaniec).