Miesiące maj i czerwiec zazwyczaj są tymi miesiącami, w których mają miejsce święcenia kapłańskie. Tak też było i z kapłanami, którzy teraz są wśród nas. A w tym roku obchodzili: ks. Dariusz – 34; ks. Mariusz – 15; ks. Eugeniusz – 43.

I, jak co roku, popłynęły na ich ręce życzenia od parafian. Zarówno w kościele w Czerwieńsku, jak też w Nietkowie.

Gratulujemy konsekwencji w raz dokonanym wyborze. Niech im (ale też i nam) towarzyszą słowa Szymona Piotra: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga» (J 6, 68-69)