Nie ma idealnej rodziny. Nie mamy doskonałych rodziców, nie jesteśmy idealni, nie poślubiamy doskonałej osoby, nie mamy doskonałych dzieci.  Mamy skargi od innych. Byliśmy zawiedzeni nawzajem. Dlatego nie ma zdrowego małżeństwa ani zdrowej rodziny bez wykonywania przebaczenia.  Przebaczenie jest niezbędne dla naszego zdrowia emocjonalnego i dla naszego duchowego przetrwania, bez przebaczenia rodzina staje się areną konfliktu i kary. ,
Bez przebaczenia rodzina zachoruje. Kto nie przebacza, nie ma pokoju w duszy ani w komunii z Bogiem. Ból jest trucizną, która zatruwa i zabija. Utrzymywanie bólu w sercu jest autodestruktywnym gestem. Ten, kto nie przebacza, staje się chory fizycznie, emocjonalnie i duchowo.
I dlatego rodzina musi być miejscem życia, a nie śmierci; terytorium wyleczenia, a nie choroby; Scenariusz przebaczenia, a nie poczucia winy. Przebaczenie daje radość tam, gdzie ból wywołuje smutek; i gdzie ból spowodował chorobę.