Kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego poświęcone było roli Jana Chrzciciela w historii zbawienia. Obecni na spotkaniu kolejni raz mogli doświadczyć bliskości Słowa. Słowa, które ma moc przemiany. Moc stwórczą i moc sprawczą.

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie, które odbędzie się 9 grudnia.

Zdjęcia