W dniu 14.04.2017 r. zmarł ś.p. Krzysztof Hrybeniuk.

Msza św. pogrzebowa rozpocznie się dnia 19.04.2017 r. o godz. 14:00 w kościele filialnym w Nietkowie.

Odprowadzenie zmarłego na cmentarz w Nietkowie po Mszy św.