W kolejnym rozdziale książki Adam Szustak przybliża nam zagadnienie: skąd wzięła się nazwa Mszy Świętej. ” …słów określających ten sakrament jest mnóstwo — Eucharystia, Msza, Najświętsza Ofiara, liturgia, Łamanie Chleba, synaxis i wiele innych. Każde z nich pokazuje jednak jeden z jego aspektów, żadne nie oddaje go w pełni, co jest kolejnym dowodem na to, że Eucharystia kryje w sobie niezwykłe bogactwo.”

Czytaj Rozdział 3