Za nami kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. Tym razem zatrzymaliśmy się na pierwszym z czterech tematów głównych zatytułowanych: “Skutki usprawiedliwienia”. Dzisiejszy temat poszerzony był o pierwszy, ważny warunek – pojednanie z Bogiem. Jak w całym tym cyklu spotkań praca oparta jest o List św. Pawła do Rzymian.

Wiara, która jest niezbędna do dalszych kroków ku zbawieniu, powinna być mocna, szczera i głęboka. Chrześcijanin, wszystko co robi, musi oprzeć na zdecydowanej, bezkompromisowej wierze w Boga. A wtedy będzie w stanie przyjąć doświadczenia, które są ważnym czynnikiem wzrostu, zarówno fizycznego, jak i duchowego.

Jeśli przyjmiemy, że problem człowieka zaczął się od Adama, a zbawienie dał nam Bóg, posyłając swego Syna, który przez swoje pełne posłuszeństwo wybawił nas ze świata śmierci, to pojednani z Chrystusem, ożywieni mocą Ducha Świętego będziemy z wiarą czerpali ze zdrojów zbawienia.

Galeria