CZERWIEC 2021

„(…) kryzys niedzieli nie nastąpił dopiero w naszych czasach. Zaznacza się on od momentu, kiedy nie odczuwa się już wewnętrznego przymusu niedzieli – „nie możemy bez dnia Pańskiego” – i w niedzielnym obowiązku widzi się tylko pozytywne przykazanie kościelne, przymus zewnętrzny, który wtedy, tak samo jak wszystkie pozostałe obowiązki zewnętrzne, jest coraz bardziej ograniczany, aż wreszcie pozostanie z niego tylko konieczność uczestniczenia przez pół godziny w obrzędzie odczuwanym coraz bardziej jako ciało obce. Pytanie, kiedy i dlaczego można się z nie wypełniania jego usprawiedliwić, staje się w końcu ważniejsze niż pytanie, dlaczego normalnie powinno się go wypełniać, a stąd niedaleka już droga do dyspensowania się także bez usprawiedliwienia.”

Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Opera omnia. T. XI. s. 223

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna: Piękno małżeństwa.
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością