LIPIEC 2021

„Skoro znaczenie niedzieli tak dalece spadło, schodząc do poziomu jedynie pozytywistycznie pojmowanego zewnętrznego obowiązku, także wśród nas pojawia się pytanie, czy dzień Pański jest w naszych czasach rzeczywiście jeszcze ważnym tematem, czy w naszym świecie, rozdzieranym przez wojny i problemy społeczne, także dla chrześcijan i właśnie dla chrześcijan nie ma o wiele ważniejszych problemów. W milczeniu pytamy nieraz nawet samych siebie, czy nie chodzi nam w tym wypadku o podtrzymanie egzystencji naszego „stowarzyszenia” i potwierdzenie własnego wyznania. Za tym kryje się głębsze pytanie: Czy Kościół jest właściwie tylko „naszym stowarzyszeniem”, czy może jest pierwszą ideą Boga, od realizacji której zależy los świata? Z drugiej strony, dokonując nostalgicznego porównywania przeszłości z teraźniejszością, nie bylibyśmy sprawiedliwi ani wobec świadectwa męczenników, ani wobec rzeczywistości dnia dzisiejszego. Przy całej niezbędnej samokrytyce nie powinniśmy jednak tracić z oczu tego, że również dzisiaj istnieją liczni chrześcijanie, którzy z taką samą wewnętrzną pewnością odpowiedzieliby w ten sposób: nie możemy bez dnia Pańskiego, nie można zaniedbać tego, co należy do Pana. I na odwrót: wiemy, że Znaczenie niedzieli dla modlitwy i życia chrześcijanina już w okresie nowotestamentowym (zob. Hbr 10,25) narzekano na niedostateczne uczęszczanie do kościoła”

Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Opera omnia. T. XI. s. 223n

Pamiętaj:

Ministrantowi nie wolno składać na korporale pateny z chlebem, może on co najwyżej podać patenę z chlebem kapłanowi. Ministranci mogą rozłożyć na ołtarzu korporał i zdjąć palkę z kielicha, ale nie wolno im kłaść pateny z hostią na rozłożonym korporale, jest to czynność kapłana (OWMR 75).

Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna.

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.