SIERPIEŃ 2021

„Wydaje mi się, że w dzisiejszym niespokojnym sposobie spędzania wolnego czasu, w ucieczce od codzienności i w poszukiwaniu czegoś zupełnie innego, rzeczywistym – chociaż nierozumianym i najczęściej nieświadomym – motorem jest tęsknota ża tym, co męczennicy nazywali dominicus, czyli pragnienie spotkania tego, co sprawiłoby, że nasze życie wzejdzie jak słońce, szukanie tego, co chrześcijanie w niedzielę otrzymywali i nadal otrzymują. Nasze pytanie brzmi: Jak ludziom, którzy tego szukają, możemy to pokazać i jak my sami możemy to na powrót odnaleźć? Zanim zapytamy o recepty i praktyczne zastosowania, które na pewno są tu potrzebne, powinniśmy, moim zdaniem, sami najpierw odzyskać głębsze rozumienie tego, czym jest dzień Pański.”

Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życiachrześcijańskiego. Opera omnia. T. XI. s. 224

Pamiętaj: Gest ręki koncelebransów podczas konsekracji: epikletyczny (tylko w Polsce). Wydany w 2013 r. polski „Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów” rozwiązuje wieloletnie spory na temat gestu podczas konsekracji, przynajmniej w Polsce. Pkt 106 CB w wersji polskiej mówi, że należy trzymać rękę (tylko prawą) jak na epiklezę. Można się z tym nie zgadzać w dyskusjach, ale przy ołtarzu należy przestrzegać polskiej normy: ręka ma być skierowana w stronę chleba/kielicha dłonią w dół, tak jak podczas epiklezy.

Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ewangelizacyjna: Kościół.
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha