„Jedynie wypracowana w Kościele starożytnym synteza obydwu Testamentów jest zgodna z zasadniczą linią orędzia nowotestamentalnego, ona też tylko potrafi dać chrześcijaństwu właściwą mu skuteczność historyczną. Jeśli wraz ze Starym Testamentem w tym wypadku z szabatem odrzuca się aspekt stworzenia i komponent społeczny, to chrześcijaństwo staje się zabawą w stowarzyszenie, a liturgia rozrywką, która przestaje być modna, nawet jeśli nieraz ozdabia się ją różnymi postępowymi dodatkami. Przez takie oddalenie od świata traci się punkt wyjścia chrześcijańskiej doktryny wolności i w ten sposób fałszuje się także chrześcijańską ideę kultu, rozpoznającą w tygodniowej strukturze opisu stworzenia istotny model, na którym się opiera, który jednak swą dramatyczną treść otrzymał dopiero dzięki Passze Chrystusa.”

Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Opera omnia. T. XI . s. 236n

Pamiętaj:

„Celebracja Eucharystii jest czynnością Chrystusa i Kościoła, czyli świętego ludu zjednoczonego i zorganizowanego pod zwierzchnictwem biskupa. Należy ona do całego Ciała Kościoła, ujawnia je i na nie oddziałuje; poszczególnych zaś jego członków dotyczy w różny sposób, zależnie od zróżnicowania stanów, funkcji i aktualnego uczestnictwa (por. KL 26). W ten sposób lud chrześcijański, „rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, lud święty, naród nabyty” ujawnia swoją zwartą i hierarchiczną strukturę (por. KL 14). Wszyscy więc, czy to wyświęceni szafarze, czy to świeccy wierni, pełniący swój urząd posługi lub swoją funkcję, winni wykonywać tylko to wszystko, co do nich należy (por. KL 28)”. (OWMR 91)2

Intencja Apostolstwa Modlitwy

O wychowanie do braterstwa

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.