Zmarł dnia 30-01-2024 w wieku 54 lat.

Msza św. pogrzebowa 03.02.2024 r. godz. 10.30 w kaplicy na cmentarzu w Ochli, po której odbędzie się odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego pochówku.

Otoczmy zmarłego i jego rodzinę modlitwą. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki.