Mesjańskie posłannictwo Jezusa, pod takim hasłem odbyło się ostatnie spotkanie Kręgu Biblijnego w tym roku w cyklu “Historia Zbawienia”.

Spotkania te pokazują, jak ważne jest szukanie kontaktu z Żywym Słowem. Wypowiedzi osób, które znajdują czas i aktywnie włączają się w przeżywanie osobistego spotkania z Bogiem w Jego Słowie, są dobrym prognostykiem na kontunuowanie tego dzieła w kolejnych latach.

Pismo Święte można czytać i przyjmować na różne sposoby. Istotne jest, aby się nie zamykać, ale budować treściami, które poprzez naszą wrażliwość, czy też świadectwa innych mogą nas umacniać i kierunkować na drogę Pana. Bo, wszak, Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Idźmy tą Drogą w Prawdzie do Życia, które już za kilka dni narodzi się w Betlejem. Jeśli z wiarą to przyjmiemy, wtedy narodzi się też w nas, a my pójdziemy do innych już nie sami, ale z NIM.