Dzisiejszy temat obejmował zawarcie przymierza Boga z ludem wybranym na Synaju w odniesieniu do treści zawartych w Nowym Testamencie w Ewangelii wg św. Mateusza o błogosławieństwach i wypełnieniu przez Jezusa Prawa i Proroków wzorem pierwotnej katechezy chrześcijańskiej, zgodnie ze starożytnym powiedzeniem św. Augustyna: „Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym”. Temat niezwykle ciekawy i prowokujący do wymiany zdań.

Jeśli chcesz posłuchać, może trochę głębiej wejść w relację ze Słowem Bożym – zapraszamy na kolejne spotkania. Możesz przyjść tylko z chęciami.

Galeria