Święty Paweł jest chyba najczęściej czytanym apostołem przez Kościół podczas Eucharystii. Ale czy to oznacza, że my, dzisiejsi chrześcijanie z naszej lokalnej wspólnoty znamy treści tych listów? Czy to oznacza. że już wszystko wiemy i nic więcej podczas spotkań Kręgu Biblijnego nie może z tego wyniknąć?

Jak pokazało już pierwsze spotkanie – może i wynika więcej. Bo tak jest za każdym razem, kiedy pozwolisz Bogu czytać siebie przez pryzmat Pisma Świętego. I, jak już wiemy, czytanie indywidualne jest naszą osobistą, często intymną, relacją z Bogiem – to czytanie wspólnotowe otwiera nas na relację przesyconą różnorodną interpretacją, która jest dotykiem wtórnym Boga, przez współudział braci i sióstr.

I chociaż dzisiaj było tylko wprowadzenie w tegoroczny cykl, który zatytułowany jest: “Uczestniczę we wspólnocie Kościoła na podstawie Listów św. Pawła”., to już mieliśmy świetny rezonans, pomiędzy tekstami, które nam zaproponował ks. Darek, a naszym odbiciem w codziennym życiu. Kolejny raz możemy się przekonać, że Bóg dając nam Słowo – dał nam klucz do życia w każdym czasie. Pierwsze wspólnoty chrześcijan miały piękne i wzniosłe chwile. Ale miały też momenty niełatwe, a nawet trudne, czy tragiczne. I dopóki trwały we wspólnotach – rozwijały się i ich wiara się umacniała.

Przechodząc płynnie od starotestamentalnych Proroków, weszliśmy w świat początku chrześcijaństwa i możemy się tym umacniać widząc, jak Bóg w swej wszechwiedzy i nieomylności daje nam doświadczenia i rozwiązania każdego z życiowych problemów.

Kolejne spotkanie już za dwa tygodnie. Czy podejmiesz decyzję przyjścia? Bóg każdego z nas zaprasza do rozważania Jego Słowa, ale też do niczego nie zmusza. Nic nie narzuca. Tylko daje możliwości. Na spotkaniu dzisiejszym padło pytanie: “Mówiąc Kościół co masz na myśli – “oni”, “my” czy “ja”? Odpowiesz…?

Galeria