Niezapomniane przeżycia, jakich doświadczyliśmy podczas Pielgrzymki do Ziemi Świętej ciągle nam towarzyszą. W niedzielę 14 października odbyło się spotkanie, podczas którego mogliśmy zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu, usłyszeć o miejscach, w których byliśmy, a także posłuchać świadectw osób, które mówiły o swoich przeżyciach. P. Mariola opowiadała, jak modliła się za swoich znajomych, bardzo poważnie chorych. Kiedy wróciła z pielgrzymki, otrzymała telefon od nich, że mają dobre wyniki i lekarze wypowiedzieli się pozytywnie o stanie zdrowia. Bogu niech będą dzięki za te wielkie rzeczy, które stały się naszym udziałem. A wielką radością było to, że na spotkanie przyszły też osoby, które nie były na pielgrzymce, a chciały o niej posłuchać. Warto nadmienić, że korzystaliśmy podczas spotkania ze sprzętu nagłośnieniowego i projektora Stowarzyszenia Ubiblijnieni.pl. Raz jeszcze dziękujemy naszym Darczyńcom!

Dziękujemy również dyrekcji szkoły za umożliwienie tego spotkania.