Po kolejnych dwóch tygodniach Krąg Biblijny spotkał się z drugim prorokiem czasu niewoli babilońskiej. Jak już mogliśmy się dowiedzieć podczas poprzedniego naszego spotkania z Prorokiem Ezechielem, po czasie podziału narodu wybranego – Izraela – na Królestwo Judy i Izraela, oba te królestwa zostały pokonane i trafiły do niewoli, najpierw asyryjskiej, a następnie – babilońskiej. Księga Daniela wprowadza nas w sytuację w jakiej znaleźli się ludzie uprowadzeni przez Chaldejczyków. Pokazuje nam ta Księga tak wiele treści, że na jej omówienie i wniknięcie w jej głąb moglibyśmy poświęcić jeszcze wiele spotkań. A i tak, nie omówilibyśmy wszystkiego.

Tak o tej Księdze pisze pastor Duke Taber, który jest absolwentem Uniwersytet Life Pacific i Seminarium Biblijnego Multnomah: 

“Podsumowując, historyczny kontekst Księgi Daniela dał nam fascynujący wgląd w społeczną, kulturową i polityczną atmosferę tamtych czasów. Wzajemne oddziaływanie między światem żydowskim i babilońskim przyczyniło się do bogactwa i złożoności tej enigmatycznej księgi. Zagłębiając się w historię Księgi Daniela, odkrywamy warstwy informacji, które nie tylko wzbogacają nasze zrozumienie, ale także przypominają nam o znaczeniu zrozumienia Pisma Świętego w świetle historycznego i kulturowego środowiska, w którym zostało napisane.

Rozszyfrowując różne znaki historyczne i porównując je ze znanymi wydarzeniami epoki, jesteśmy w stanie lepiej docenić znaczenie i wpływ Księgi Daniela na społeczność żydowską podczas ich wygnania w Babilonie, a także niezachwiane zaangażowanie Daniela w utrzymanie swoją wiarę i tożsamość w obcym i wrogim środowisku. Ta inspirująca opowieść jest przypomnieniem, że wiara może przetrwać najtrudniejsze warunki, a nawet w najtrudniejszych czasach nasze przekonania mogą nas prowadzić i dawać siłę do wytrwania.

Tak więc następnym razem, gdy sięgniesz do Księgi Daniela lub innego tekstu biblijnego, pamiętaj, aby pomyśleć o kontekście historycznym otaczającym tę historię. W ten sposób nie tylko ożywisz tę historię, ale także pogłębisz swoje uznanie dla zawartej w niej ponadczasowej mądrości i spostrzeżeń. Od powstania i upadku imperiów po triumf wiary w obliczu przeciwności losu, historyczny kontekst Księgi Daniela daje nam potężną soczewkę, przez którą możemy spojrzeć na nasze własne życie i wspólną ludzką historię.”

Księga Daniela jest wyjątkowa wśród Pism Hebrajskich, ponieważ przedstawia kontekst historyczny zarówno w okresie babilońskim, jak i perskim. Ta prorocza księga jest osadzona w okresie panowania różnych obcych władców, poczynając od Nabuchodonozora, który był królem Babilonu od 605 do 562 pne, poprzez jego syna Baltazara, Dariusza Meda, po Cyrusa II Wielkiego, władcy Persji i Babilonii. Uczeni często umieszczają kompozycję Daniela w 6 wieku pne, w czasie wygnania Żydów z Jerozolimy do Babilonu. Wydarzenia te stanowią tło dla niezwykłej historii wiary w Boga, która rozwija się w tej księdze.

Warto zauważyć, że Księga Daniela przekazuje swoje przesłanie poprzez mieszankę narracji historycznej, apokaliptycznych wizji i symbolicznych snów. Według tradycji Daniel, młody żydowski zesłaniec, zyskał rozgłos dzięki wyjątkowej mądrości i wierności Bogu Izraela. W całej Księdze Daniel i jego trzej przyjaciele – Chananiasz, Miszael i Azariasz – są przedstawiani jako lojalni słudzy Boga, którzy mierzą się z różnymi wyzwaniami i udrękami, żyjąc w sercu pogańskiego imperium. Historie i wizje zawarte w tej księdze ukazują Bożą ochronę i interwencję w życiu Jego ludu, a także prorocze spojrzenie na przyszłe wydarzenia związane z Mesjaszem i czasami ostatecznymi. Niektóre kluczowe wydarzenia z Daniela obejmują:

  • Ognisty piec (Daniel 3)
  • Uczta Baltazara i napis na ścianie (Dn 5)
  • Proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach (Dan. 9)
  • Daniel w jaskini lwa (Daniel 6)
  • Wizja czterech bestii (Daniel 7)
  • Wizja barana i kozła (Daniel 8)

Te historyczne relacje i proroctwa dostarczają cennych lekcji wiary, mądrości i suwerenności Boga w trudnych i niepewnych czasach.

Księga ta, napisana bardzo przystępnym językiem pokazuje nam, jak można będąc wiernym Bogu i tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie przestrzegać norm i zasad w każdym miejscu i czasie. Główni bohaterowie Księgi: Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz mogą stanowić dla nas przykład, że jeśli przyznamy się do Boga przed ludźmi, wtedy On stanie przy nas w każdym momencie naszego życia. Zwłaszcza tym trudnym, dramatycznym. 

Czy podczas czytania tej Księgi widzę siebie w którymkolwiek bohaterze? Może w którymś z wymienionych wygnańców?

Zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego, podczas którego powrócimy z narodem wybranym z niewoli. Cały czas jesteśmy świadkami posyłania przez Boga proroków. Tak było w czasach rozkwitu Izraela. Tak było podczas podziałów wewnętrznych. Tak było podczas niewoli. I tak będzie (dla nas w czasie spotkań Kręgu) po powrocie z wygnania.

Galeria