Za nami kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego w tegorocznym cyklu “Prorocy Starego Testamentu mówią do nas”. Dzisiaj spotkaliśmy się z kolejnym prorokiem z grona, tzw. “mniejszych” – Habakukiem. Krótka Księga, bo licząca tylko 3 rozdziały okazała się niezwykłą kopalnią wiedzy i możliwości różnorodnej interpretacji, odkrywania kolejnych złóż głębokości przekazu. Odkrywania sensu dialogu z Bogiem. Pokazał nam on, że w każdej sytuacji nie tylko można, ale wręcz należy zadawać Bogu pytania. Zanosić do Niego skargi. Ale też mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, że Bóg w odpowiednim czasie daje odpowiedzi na nurtujące nas pytania. A także na problemy, z którymi mierzymy się w naszym obecnym życiu.

W zgłębianiu Ksiąg prorockich kolejny raz mogliśmy być zaskoczeni, jak różne pomysły (zamysły) ma Bóg podczas ratowania człowieka. Zarówno tego z Narodu Wybranego, jak i każdego innego. Bo przecież Bóg w Piśmie Świętym mówi, że On stworzył sprawiedliwego i niesprawiedliwego.

Tak, jak podczas czytania wcześniejszych Proroków, tak i teraz mogliśmy usłyszeć o trudnych dialogach, opisujących upadek Judy – że Bóg dla wszystkich sprawiedliwych ma życie wieczne.

Żywe dyskusje, zaangażowanie w czytania, zadawanie pytań – coraz bardziej pokazują nam, że te spotkania mają sens. Celem naszych spotkań jest też to, abyśmy oswajając się z Księgą – nie bali się wczytywać w Jej treści i szukać odniesień do naszego życia. I każde kolejne spotkanie, jest dowodem, że zaczynamy się w tym odnajdywać.

Galeria