Można tylko przeczytać fragment Pisma Świętego. Można też samemu ten fragment interpretować. Można też posiłkować się różnymi, dostępnymi komentarzami osób, które pomagają innym zrozumieć dany fragment. A przez to wejść głębiej w przekaz Słowa, które kieruje do nas Bóg.

W zakładce AUDIO zamieściłem zarejestrowany 17 stycznia materiał ze spotkania biskupa katolickiego z rabinem, poświęconego rozważaniom fragmentu Pwt 30, 15-20. Życie i śmierć. Życie i dobro.

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

Warto wsłuchać się w ten dialog, który pomoże nam spojrzeć zupełnie inaczej na ten fragment. Jak często wsłuchujemy się w komentarz rabina do naszych czytań?

Posłuchaj