Sprawozdanie duszpastersko – finansowe za 2022 rok.

 1. Sprawy duszpasterskie:

 1. Sakramenty i pogrzeby:

W 2022 r . w naszej parafii udzielono:

 • 44 chrztów,

 • do I Komunii św. przystąpiło 57 dzieci (46 – w Czerwieńsku; 11 – w Nietkowie),

 • sakrament bierzmowania przyjęło 54 młodych,

 • 10 par wstąpiło w sakramentalny związek małżeński,

 • odbyło się 77 pogrzebów,

 • księża odwiedzali co miesiąc w I-sze piątki m-ca ponad 30 chorych.

 1. Wspólnoty i grupy duszpasterskie:

 • w parafii przy ołtarzu służy 18 ministrantów (13 w Czerwieńsku i 5 w Nietkowie), w minionym roku 5 kandydatów zostało przyjętych do służby ministranckiej,

 • w Czerwieńsku działa 10 osobowa schola dziecięca podejmująca śpiew podczas Mszy św. z udziałem dzieci w niedzielę o godz. 10.30,

 • rozpoczęły się spotkania Oazy Dzieci Bożych jest to propozycja formacyjna dla dzieci od kl. IV szkoły podstawowej,

 • młodzież ma możliwość włączenia się w spotkania oazy młodzieżowej,

 • co 2 tygodnie odbywały się spotkania Parafialnego Kręgu Biblijnego, którego celem jest poznawanie i rozważanie Pisma św.

 • w parafii działa Wspólnota Żywego Różańca należy do niej ok. 180 osób w 12 tzw. Różach Różańcowych (6 – Czerwieńsku, 3 – w Nietkowie i 3 – w Laskach)

 • Parafialny Zespół Caritas, do którego należy ok. 12 osób stara się pomagać osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Inicjatywy modlitewne i duszpasterskie w 2022 r.:

 • W kościele w Czerwieńsku w dni powszednie w godz. od 9.00 do 17.30 oraz w niedzielę w godz. 13.00 – 18.30 trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, można przyjść na osobistą modlitwę,

 • w Wielkim Poście w dniach 18 – 20 marca odbył się w Czerwieńsku Kurs Biblijny Emaus – wzięło w nim udział 29 osób,

 • 25 marca – w Dzień Świętości Życia 20 osób podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego,

 • w marcu i w listopadzie w kinie w Zielonej Górze zostały zorganizowane parafialne prelekcje filmów religijnych: „Cud Guadelupe” i „Tajemnice O. Pio”, w obu seansach wzięło udział 130 osób,

 • w dniach od 3 do 5 kwietnia odbyły się rekolekcje wielkopostne,

 • w piątek 8 kwietnia miała miejsce plenerowa droga krzyżowa z Czerwieńska do Nietkowa,

 • w dniu odpustu parafialnego 23 kwietnia w kościele w Czerwieńsku zainstalowano relikwie Patrona naszej parafii św. Wojciecha, co tydzień we wtorki przed Mszą św. wieczorną odbywa się nabożeństwo do św. Wojciecha,

 • od maja do października w 13 dzień miesiąca kontynuowano pieszą pielgrzymkę do Łężycy na nabożeństwo fatimskie,

 • najważniejszym wydarzeniem duszpasterskim w minionym roku były Parafialne Misje Ewangelizacyjne trwające 8 dni od 22 do 29 maja, ich celem było ożywienie wiary i powrót do kościoła po okresie pandemii. Misje prowadził kilkuosobowy zespół pod przewodnictwem ks. Rafała Jarosiewicza i zakończyły się koncertem ewangelizacyjnym w Nietkowie,

 • po Misjach św. przed kościołami w Czerwieńsku i Nietkowie umieszczono nowe krzyże misyjne,

 • jednym z owoców misji są comiesięczne spotkania modlitewne pod nazwą Wieczór Uwielbienia. Odbywają się one na przemian w kościołach w Czerwieńsku i Nietkowie,

 • owocem misji są także spotkania dla małżeństw, raz w miesiącu spotykają się one na wspólnej modlitwie i rozmowie na tematy małżeńskie i rodzinne,

 • wznowiona została Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę, w dniach 2-6 sierpnia wzięło w niej udział 10 osób,

 • w dniach 27 i 28 sierpnia odbyła się parafialna pielgrzymka autokarowa do sanktuariów maryjnych w Wambierzycach i Bardzie Śl., wzięło w niej udział 90 osób,

 • od połowy sierpnia w naszej parafii podjął posługę duszpasterską jako rezydent na emeryturze ks. Eugeniusz Drzewiecki,

 • od września w kościele w Czerwieńsku nastąpiła zmiana organisty, tę posługę po p. Krystynie podjął p. Adam Łaszczak,

 • w dniach 25-27 listopada został zorganizowany Kurs Budowania Wspólnoty, wzięło w nim udział 33 osoby,

 • w dniu 23 grudnia odbyła się coroczna Wigilia dla Osób Starszych, Samotnych i Bezdomnych zorganizowana przez Cariras parafii we współpracy z Gminą i Szkołą Podstawową w Czerwieńsku oraz wolontariuszami ze Szkolnego Koła Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. W wigilii wzięło udział ponad 80 osób,

 • pod koniec roku podjęto inicjatywę powołania chóru parafialnego, pierwszy jego występ miał miejsce w czasie pasterki w Czerwieńsku,

II. Sprawy finansowo-materialne:

 1. Przedsięwzięcia materialno-remontowe podjęte w minionym 2022 r.

Czerwieńsk:

 • zakończono tynkowanie plebanii – całkowity koszt prac wyniósł 25 tys. zł,

 • dokonano gruntownego remontu dwóch salek parafialnych, wymieniono w nich posadzki, wstawiono drzwi balkonowe, wymieniono oświetlenie oraz zamontowano klimatyzatory grzewcze. W ten sposób dostosowano salki do całorocznego użytkowania przez grupy parafialne, koszt prac wyniósł 25 tys. zł,

 • na dachu wiaty w ogrodzie plebanijnym zamontowano panele fotowoltaiczne – koszt inwestycji wyniósł 33 tys. 340 zł,

 • zakończono trzeci etap remontu zabytkowych organów kościelnych dotyczący renowacji wiatrownic – koszt 92.000 zł (przy czym dofinansowanie z gminy Czerwieńsk to – 40 tys. zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 26 tys. zł, pozostałe 26 tys. zł to wkład własny, na który 20 tys. zł pozyskano z firmy Ziel-bruk).

Nietków:

 • uruchomiono 2 nowe mikrofony przy ambonce i ołtarzu – ich koszt wyniósł 1200 zł

 • zakupiono 6 nowych krzeseł do kościoła – koszt 1500 zł,

 • założono nową wykładzinę podłogową w prezbiterium – koszt 1600 zł,

 • zakpiono jeden obrus na ołtarz, założono koronki ozdobne na ołtarz przy tabernakulum, przy ołtarzach bocznych oraz na ambonie – koszt 1845 zł

 1. Ofiary i składki pochodzące od Parafian:

Chciałbym serdecznie podziękować naszym Parafianom za wszelkie ofiary składane na utrzymanie Kościoła, czy to na tacę podczas Mszy św., czy podczas zbiórek na fundusz remontowy oraz tych składanych do kopert – na liturgię, Caritas, Seminarium Duchowne i ogrzewanie kościoła.

Mimo dość licznych przedsięwzięć i wydatków, dzięki ofiarności wielu osób nie brakuje nam środków. Na koncie parafialnym zostają z Funduszu Remontowego 45 tys. zł (33 tys. – na Czerwieńsk i 12 tys. na Nietków). Jeszcze raz Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane w kościele oraz wpłacane na konto parafialne.

III. Inicjatywy planowane na 2023 r.

1. Duszpasterskie:

 • po przeżyciu misji ewangelizacyjnych chciałbym, aby nasza praca duszpasterska szła w kierunku większego zaangażowania i uczestnictwa Wiernych w pojawiające się inicjatywy modlitewne i istniejące grupy i wspólnoty parafialne, takie jak: Krąg Biblijny, Wieczory Uwielbienia, Żywy Różaniec, spotkania dla małżeństw, scholę dziecięcą, Oazę Dzieci Bożych, oazę młodzieżową, chór parafialny. Chciałbym ożywić naszą liturgię Mszy św, szczególnie w niedzielę i zachęcić do angażowania się w: czytania Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, procesji z darami ofiarnymi, służby przy ołtarzu podejmowaną zarówno przez ministrantów wywodzących się z dzieci i młodzieży, ale także podejmowaną przez osoby dorosłe: służba liturgiczna dla dorosłych panów, dla pań jest możliwość czytania komentarzy do czynności liturgicznych. Chciałbym, aby nasza liturgia była odbiciem powszechności Kościoła.

 • w tym roku planujemy także pielgrzymki: rowerową na Jasną Górę oraz autokarowe jedną do Medjugorie (z ks. Mariuszem), druga krajowa do jakiegoś sanktuarium maryjnego.

2. Remontowo-materialne:

Czerwieńsk:

 • największym wyzwaniem materialnym przed jakim stoimy jest dokończenie remontu organów kościelnych. Jest to zadanie niełatwe, gdyż wraz z inflacją wciąż wzrasta koszt ich renowacji. Musimy zdobywać środki zewnętrzne z różnych instytucji, co wiąże się z pisaniem wniosków o dotacje, ale też musimy uzupełniać dotacje zewnętrzne wkładem własnym. Mam jednak nadzieję, że w połowie 2024 r. nasze organy zabrzmią swoim dźwiękiem,

 • kolejne zadanie to zagospodarowanie terenu ogrodowego za plebanią do potrzeb rekreacyjnych.

Nietków:

 • podjęcie dalszego etapu remontu kościoła w Nietkowie (napisaliśmy wniosek o dotacje do ministerstwa kultury), spróbujemy także wykorzystać środki na ratowanie zabytków z programu „Polski Ład”,

 • wymiana tablic informacyjnych przed kościołem w Nietkowie.

Niech Pan Bóg pobłogosławi nasze inicjatywy, aby służyły Jego chwale i naszemu wzrostowi duchowemu.
Ks. Dariusz Orłowski – proboszcz