Czy masz grupę wsparcia? Chrześcijańską? Czy może budujesz grupę? Czym jest samotność w chrześcijaństwie? Do czego taka samotność może doprowadzić? A może już doprowadza?

Zadajesz sobie takie pytania? A może wydaje się to zupełnie niepotrzebne?

Słuchaj