Informacje dotyczące wydarzenia organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl współfinansowanego przez Wojewodę Lubuskiego, Władysława Dajczaka. Realizacja spotkania dla rodziców oraz dzieci i młodzieży promującego aktywne spędzanie czasu wolnego jest  wydarzenie jest zorganizowanym w ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Spotkanie pod hasłem “Świadomi-aktywni, wolni-szczęśliwi” odbędzie się 18 listopada w Gimnazjum w Czerwieńsku o godzinie 11:30.

Przewidujemy ciekawe spotkanie ze specjalistami dla rodziców, warsztat dla dzieci i młodzieży oraz Targi Aktywności, na których zostaną zaprezentowane atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Ponadto w czasie wydarzenia zostanie rozstrzygnięty konkurs na plakat z hasłem i grafiką dotyczący profilaktyki uzależnień behawioralnych. W czasie naszych działań skupiamy się na przeciwdziałaniu uzależnieniom młodych ludzi od komputera, telefonu, telewizji. Nade wszystko chcemy promować inne, atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze formy spędzania czasu wolnego

Spotkanie ma charakter otwarty, adresowane głównie do mieszkańców miasta i gminy Zielona Góra oraz gminy Czerwieńsk

Program spotkania:

11:30-12:00 Targi Aktywności i wystawa prac konkursowych

12:00-12:15 Przywitanie gości, oficjalne rozpoczęcie

12:15-13:15 Spotkanie ze specjalistami dla rodziców, warsztat dla dzieci i młodzieży

13:15-13:45 Możliwość krótkich, indywidualnych konsultacji ze specjalistami, przerwa kawowa i możliwość zapoznania się ze stoiskami Targów Aktywności

13:45-14:15 Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, podsumowanie i zakończenie