W Czytelni zamieszczamy komunikat Biskupa Tadeusza Lityńskiego w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu w 2020 roku.